Công văn nhập cảnh

Người nước ngoài nếu như đang có nhu cầu đến Việt Nam thì cần phải có công văn nhập cảnh để làm thủ tục nhận visa. Công văn nhập cảnh chính là một văn bản hay thư mời khả dụng được cơ quan quản lý nhà nước hay cục quản lý xuất nhập cảnh Việt […]

Xem thêm